Meny Lukk

Om Oss

Betonorte Norge AS er en underleverandør innen betong- og tømrerarbeid. Vår virksomhet er etablert i Norge med hovedkontor i Vennesla, Vest-Agder. 

Vår visjon er å være den ledende i bransjen på kvalitet, sikkerhet, leveringspresisjon og arbeidskultur. Bedriften skal være en attraktiv og spennende arbeidsplass der ansatte trives og utvikles i faget.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Betonorte har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i den daglige driften. Dette er det viktigste fokusområde for en trygg og god gjennomføring av prosjekter. Dette betyr at alle skal være trygge på at prosjektene etterlever myndighetskrav og øvrige forventninger til et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. 
Ansatte hos oss har gjennomgått inntil 7 personlige kurs.

Kurs

Kvalitet

Betonorte benytter seg av kvalitetskontroll. Dette er et funksjonelt og tidsbesparende styringssystem med funksjoner og moduler for å holde kontroll, orden og dokumentasjon av utført arbeid over alle byggeprosjekter. 

Ved hjelp av kvalitetssikrings verktøy, rapportering og erfaring tar vi hele tiden til oss lærdom. Dette gir oss verdifulle pekere på hvordan vi hele tiden kan forbedre oss for å opprettholde sikkerhet og effektivitet på best mulig måte. Rett kvalitet til rett tid.

Betonorte har Sentral godkjenning for UTF klasse 2 i både Tømmer og Betong. 

Godkjent lærebedrift innen Tømmerarbeider og Betongarbeider

I samarbeider med Agder opplæringskontor tilbyr Betonorte fagopplæring i både betongfaget  og tømmerfaget med opplæring innenfor sentrale arbeidsområder som

  • Fundamentering
  • Forskaling og armering
  • Utstøping av betong, produksjon og montering av betongelementer, betongrehabilitering
  • Branntetting og fuging
  • Konstruksjonsvirke
  • Innvendige trekonstruksjoner
  • Ytterveggskonstruksjoner
  • Fasader av både tre og plater
  • Tegning- og konstruksjonsforståelse
  • Rigging og drift av byggeplass

Inkludering er en del av Betonorte sine grunnleggende verdier. Å være en døråpner for mange er en mulighet vi som bedrift har fått igjennom samarbeid med NAV.